FSMVÜ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
YÖK ATLAS
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | “Türkiye Geçilmez” 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri
“Türkiye Geçilmez” 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri

14 Temmuz 2021

13.00 “Hafıza 15 Temmuz” Müzesi Ziyareti (Üniversitemiz Atik Valide Yerleşkesinden Hareketle)

Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü 15 Temmuz 2016’daki menfur darbe girişiminin en kilit noktalarından ve darbeye karşı direnişin de en sembol mekânlarından biridir. Bu sebeple köprünün adı “15 Temmuz Şehitler Köprüsü” olarak değiştirilmiş ve köprünün hemen ayağında “Hafıza 15 Temmuz” adıyla bir şehitlik/müze inşa edilmiştir. 15 Temmuz Anma Etkinlikleri bağlamında birçok şehidimizin verildiği ve direnişin sembolü haline gelmiş köprüyü ve bu direnişi anıtlaştıran müzeyi üniversitemizdeki akademisyenlerin, öğrencilerin ve idari personelin katılımıyla ziyaret etmek, bu vesileyle şehitlerimizi ve gazilerimizi yad etmek ve “Türkiye Geçilmez” fikrini yerinde yaşayarak hissettirmeyi planlıyoruz. Ziyaret üniversitemizin temin edeceği taşıtlarla gerçekleşecektir.

14 Temmuz 2021

20.00-21.30: Panel: Türkiye’de Darbeler ve Toplum

Üniversitemizin Edebiyat Fakültesi’nin tertip ettiği bu panelde Türkiye’de Cumhuriyet döneminde gerçekleşmiş 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbeleriyle 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin toplumsal etkileri ve yansımaları tarih, edebiyat ve psikoloji gibi farklı disiplinlerden akademisyenler tarafından değerlendirilecektir. Panelin konuşmacıları ve konuşma konuları şöyle olacaktır:

Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali: 27 Mayıs Darbesi ve 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar

Prof. Dr. Hasip Saygılı: 12 Eylül Darbesi İçin Söylenmeyenler

Doç. Dr. Dursun Ali Tökel: Darbeler ve Edebiyat-Sanat’a Yansımaları

Prof. Dr. Haşim Ercan Özmen: Darbeler ve Toplum Üzerindeki Travmatik Etkileri

Zoom Webinar ID: 948 6678 5187

15 Temmuz-15 Ağustos 2021: Sanal Sergi

Sanal Sergi 1: “19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de Darbeler Tarihi”

Osmanlı son döneminden başlayarak 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar uzanan bir tarihsel yelpazede gerçekleşmiş yahut girişim düzeyinde kalmış askeri müdahaleleri o dönemin fotoğrafları üzerinden ele alan bu sergi, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Emel Ekim’in konu ile ilgili şahsi fotoğraf arşivlerinin taranarak dijital hale getirilmesi ve bu tarihsel olayları aksettiren diğer fotoğrafların da seçilmesiyle oluşturulacaktır. Sergi 15 Temmuz Perşembe günü üniversitemizin internet sayfasından erişime açılacak ve 1 ay boyunca açık tutulacaktır.

Sanal Sergi 2: “Yayın Dünyasında 15 Temmuz”

15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesinde ve takip eden sene-i devriyelerde ulusal ve yerel gazete, dergi ve kitaplarda 15 Temmuz’un nasıl resmedildiği ve hatırlandığı temalı bu sergi araştırmacı Serhat Arslaner’in şahsi koleksiyonunun üniversitemiz imkânlarıyla taranıp dijitalize edilmesiyle oluşturulacaktır. Sergi 15 Temmuz Perşembe günü üniversitemizin internet sayfasından erişime açılacak ve 1 ay boyunca açık tutulacaktır.

15 Temmuz 2021

19.00-20.00: Panel: Siyasal ve Ekonomik Açıdan Darbeler ve 15 Temmuz

Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinin tertip edeceği bu panelde genel olarak Türkiye’de ve dünyada darbeler, özel olarak da 15 Temmuz darbe girişimi siyasi ve iktisadi açıdan değerlendirilecektir. Bu bağlamda 15 Temmuz da dahil olmak üzere Türkiye’de darbelerin ekonomiye etkileri, darbelerin uluslararası siyasetteki yeri ve bir araç olarak kullanılması, 15 Temmuz’un Türk dış politikasına etkileri gibi konular fakültemizin İşletme ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerindeki akademisyenler tarafından ele alınacaktır.

Panelde konuşmacı olacak akademisyenler şöyledir:

Prof. Dr. Lokman Gündüz

Dr. Öğr. Üyesi Dağhan Gökçe

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yaylacı

Dr. Öğr. Üyesi. Abdürrahim Sıradağ

Zoom Webinar ID: 954 1074 0238

15 Temmuz 2021

21.30-22.30: Söyleşi: İsmail Kahraman’la 15 Temmuz Üzerine

15 Temmuz menfur darbe girişiminin milli iradeye olan husumetinin en açık göstergesi milli iradenin kalbi olan Meclis’in darbeci askerlerce bombalanması olmuştur. 15 Temmuz’un demokrasimiz, meclisimiz ve milletimiz için ne ifade ettiğini bombalandığı esnada Meclis’in başkanlığını yapmakta olan ve Meclis içindeki oturumun da başkanlığını yürüten Kültür eski Bakanı ve İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman ile müzakere edeceğiz. İsmail Kahraman’ın konu ile ilgili genel değerlendirmelerinin yanında o gece yaşadıkları ve hissettiklerini de dinleyeceğimiz toplantının takdimini üniversitemizin rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı tarafından, moderasyonu da Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi ve başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yaylacı tarafından yapılacaktır.

Takdim: Prof. Dr. M. Fatih Andı (FSMVÜ Rektörü)

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yaylacı

Zoom Webinar ID: 963 4883 4057

Etkinlik Türü : Diğer
Yer : Çevrimiçi
Tarih : 14 Temmuz 2021
Saat : .


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi