Ulusal ve Uluslararası Akademik Etkinliklerde Sunulan Tebliğler

  • Gürbüz, Fatma Gülruh. (2023). Turkish Startup Ecosystem. International E-Conference On Management And Small Medium Enterprise ( ICMSME) "Strategic Management & Enterpreneurship: Toward New Normal Era", (21st January 2023 ) Ibn Khaldun Bogor University, Indonesia.
  • Yıldız, A. (2023). İlhan Tarus’un “Kurtuluş Savaşı” Üçlemesinde Çerkes ve Azınlık Kimliklerinin Temsili. H. Selvi (Moderatör). Millî Mücadele Edebiyatında Etnokültürel Temsiller içinde. Edebiyat ve Millî Mücadele Sempozyumunda sunulan bildiri, İstanbul. Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=ipjse1U04HY [28.08.2023].

  • Yıldız, A. (2023). “Promete Sanatı” Olarak Entelektüel Sorumluluk ve Sezai Karakoç. Y. Şahbaz (Moderatör). Siyasî ve Sosyal Fikirleriyle Sezai Karakoç. İman, Duruş ve Diriliş Sezai Karakoç Sempozyumu (28-29 Nisan 2023)nda sunulan bildiri, İstanbul. Erişim Adresi: https://www.youtube.com/watch?v=p1qk-nvz_FQ [28.08.2023].

  • Sıradağ, A.  (March 22, 2023). “Turkey as a New Security Actor in the Horn of Africa: The Case of Kenya.” [paper presentation] The University of Nairobi, Diplomacy Scholars Association of Kenya, and The Africa Foundation International Symposium A paradigm Shift in the Horn of Africa-Turkiye Relations (via zoom).

  • Sıradağ, A. (13-15 Nisan 2023). “Afrika’da Yeni Dinamikler ve Türkiye’ye Etkisi”, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Kadir Has Üniversitesi ve Uluslararası İlişkiler Konseyi, Global Academy Türk Dış Politikasının Yüzyılı.
  • Okumuş, Ahmet. (2023). İslam Siyaset Düşüncesinde Siyasal Nerede Aranmalı? İstanbul Bilimler Akademisi (İBA) Akademik Birikim Oturumları 11 Mart 2023, İstanbul.

  • Okumuş, Ahmet. (2022). Suit the Action to the Word”: Moral Selfhood and Political Action. Towards a Multiplex Relational Theory of Action: Why do people do what they do? İbn Haldun University and John Templeton Foundation, İstanbul. Erişim Adresi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLw6oEl9Uz6M2NDsnZOtoEeZnJA4WilmBQ

  • Okumuş, Ahmet. (2022). “Eylem Söyleme Uysun”: Ahlaki Özne ve Siyasi Eylem. Siyasi İlimler Türk Derneği I. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi 2022 (24-25 Eylül 2022), İstanbul.

  • Okumuş, Ahmet (2022). Dijital Çağda İnsan, Toplum ve Siyaset. Dijital Çağda Bilimler ve Sanatlar 30 Ağustos- 3 Eylül 2022, BİSAV Yaz Seminerleri, İstanbul.

  • Okumuş, Ahmet. (2021). Ethico-political Theology Against the State: MacIntyre and Hallaq. ISME 2022 Practical Rationality & Human Difference The 15th Annual Conference of the International Society for MacIntyrean Enquiry, Muğla.