Kimlik-Siyaset İlişkisi Bağlamında Afrika Boynuzu

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi abdurrahim Sıradağ'ın moderatörlüğünde,  Ethiopia Civil Service University öğretim üyesi Dr. Mükerrem Miftah'ın katıldığı programda, Dr. Miftah, coğrafi şekli nedeniyle de "Afrika Boynuzu" olarak tabir edilen bölgede, bölgesel ve ulusal kimliklerin oluşum süreci ve bu süreçlerin bölge siyaseti ve genelde Afrika siyaseti üzerine etkileri konusunda değerlendirmelerini paylaştı.

Programın video kaydını fakültemiz You Tube kanalında tekrar seyredebilirsiniz.