İslam Siyaset Düşüncesinde İktidarın Temerküzü ve Sınırlandırılması konulu panle düzenlendi.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı, Siyaset Düşüncesi Konuşmaları serimizin üçüncü etkinliği olan “İslam Siyaset Düşüncesinde İktidarın Temerküzü ve Sınırlandırılması” başlıklı panelde, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Kayapınar konuğumuz oldu.

Kayapınar, iktidarın temerküzü (yani itaatin sağlanması suretiyle kamu düzeninin ve güvenliğinin oluşumu), ve iktidarın sınırlandırılması (yani bireysel hak ve hürriyetlerin muhafaza altına alınması) meselelerini, bu meselelerin İslam Siyaset Düşüncesi içerisinde nasıl anlaşıldığı, tarihsel süreç içerisinde nasıl geliştiği ve bu anlayışların ne şekilde tartışıldığına dair örnekler vererek tartıştı.

Bu anlayışların, insan tabiatı özelinde, fıkhi-kelâmi tartışmalar özelinde, hadis ve ayetlere de referanslar verilerek ne tür meşru düzlemler üzerine oturtulmaya çalışıldığı üzerine de önemli örnekler sundu.

Sunumu sırasında ayrıca bu anlayışların Batı dünyasında, özellikle de Katolik Hıristiyanlık anlayışı içerisindeki yerine de yer veren Kayapınar, Hıristiyanlık ve İslam Siyaset Düşüncesi içerisinde iktidar ve hiyerarşi kavramlarının da pratik bir karşılaştırmasını dinleyiciler ile paylaştı.

Soru-cevap kısmında konu farklı bağlamlarıyla da ele alınarak iktidar ve İslam Siyaset Düşüncesi içerisindeki meşruiyet tartışmaları konusunda son derece verimli bir program gerçekleştirilmiş oldu.

Programın video kaydını You Tube kanalımızda tekrar izleyebilirsiniz.