FSMVÜ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
YÖK ATLAS
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Uluslararası Programlar Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim SIRADAĞ
(Fakülte)

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

2125218100 /
asiradag@fsm.edu.tr 
Sakarya Üniversitesi 
Johannesburg Üniversitesi 
Leiden Üniversitesi 
Arş. Gör. Merve ÖZER
(İşletme Bölümü)

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

212 521 81 00 /
merveozer@fsm.edu.tr 
İstanbul Şehir Üniversitesi 
Özyeğin Üniversitesi 
Sabancı Üniversitesi 
Arş. Gör. Ubeydullah ADEMİ
(Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

212 521 81 00 /
uademi@fsm.edu.tr 
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 


* Kısmi Zamanlı
** Diğer Birimler

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi