Öğrencilerimizle bir oryantasyon programı gerçekleştirdik.

Fakülte hocalarımız ve İşletme ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerimizle bir araya gelerek, Üsküdar Yerleşkemizde, öğrencilerin hem öğrenim göreceği ortamı tanımaları hem de hocalarımızla daha yakın iletişim kurabilmeleri amacıyla bir oryantasyon programı gerçekleştirdik.

Etkinlik kapsamında, fakültemiz akademik ve idari kadrosu ile öğrencilerimiz bir araya gelerek, yerleşkemiz, üniversitemiz ve fakültemizin tanıtımı yapılmış, öğrencilerimizin bizlerle etkili ve kolay iletişim kurmaları için gerekli bilgiler verilmiştir. Etkinlik, hocalarımızın ve öğrencilerimizin yeni döneme ilişkin iyi dilekleri ile toplu fotoğraf çekimi ardından sona ermiştir.