2021-2022 Akademik Yılında  İngilizce programları ve alanında seçkin akademik kadrosu ile eğitim ve öğretime başlayacak olan fakültemiz,  bilişim teknolojileri ile hızlı bir şekilde değişmekte ve dönüşmekte olan dünyamızın ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi hedefleyen bir eğitim anlayışı sunmayı ve bu eğitim anlayışı ile değişim ve dönüşümün gerekliklerine ayak uydurabilen yeni nesillere rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

Fakültemiz İşletme lisans programı ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Ders planlarımız, içinde bulunduğumuz çağın gereksinimleri, öğrencilerimizin tercih edecekleri sektörler ve çalışma alanları da göz önünde bulundurularak, alanında uzman akademisyenlerimiz ve sektör uzmanları tarafından, teorik bilgi ve pratik becerileri geliştirecek şekilde dizayn edilmiştir.

Fakültemizde eğitim alacak olan öğrencilerimiz, girişimcilik ve organizasyonel becerilerini geliştirmek ve sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarabilmeleri amacıyla, çeşitli aktiviteler ve modern eğitim metotları ile farklı sektörler ve çalışma alanlarında gözlemleme ve tecrübe kazanma konusunda teşvik edileceklerdir. Böylelikle mezuniyet sonrasında, kariyer hayatlarına başlayacak olan öğrencilerimiz, çalışacağı sektörü iyi tanıyan, teorik bilgi ve pratik becerilere sahip bireyler olacaklardır.

Üniversitemizin teknolojik altyapısı ile özellikle pandemi sürecinde tüm dünyada geçerli bir uygulama haline gelen çevrimiçi eğitim imkânları ile de öğrencilerimizin fakültemiz tarafından verilecek teorik eğitimi en sağlıklı bir şekilde almaları hedeflenmektedir.

Özellikle kariyerini özel sektörde devam ettirmek isteyen öğrencilerimiz için staj imkanları ve sektörün önde gelen kurumları ile işbirliği içerisinde sunulacak farklı çalışma olanakları, öğrencilerimizin pratik becerilerinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Çift Anadal Programları, öğrencilerimizin kariyer hedefleri için rekabetçi bir düzlemde ve ortamda kendilerine artı değerler ve birikim kazandıracak olan bir diğer fırsat olarak fakültemiz tarafından sunulacaktır. Sadece özel sektörde kariyerlerine devam etmek isteyen öğrencilerimiz değil aynı zamanda akademik dünyada kariyerine devam etmek isteyen öğrencilerimiz için de çift anadal programlarımız, öğrencilerimizin interdisipliner bir perspektif kazanmalarına ve farklı olguları daha zengin bir bakış açısıyla analiz edebilme becerileri geliştirmelerine imkân sağlayacaktır.