İşletme Programı mezunlarımız birçok farklı alan ve sektörde kariyerlerine devam edebilme fırsatlarına sahip olacaklardır. Kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen mezunlarımız birçok farklı bakanlık ve devlet dairelerinde gelir uzmanlığı, vergi denetmenliği, mali konularla ilgili birçok farklı birim, özel sektörde ise işletme yöneticisi, bankacılık, pazarlama, finans direktörü, denetmenlik, istatistikçi, dış ticaret sorumlusu, süpervizör, marka elçiliği gibi farklı pozisyonlarda kariyer fırsatlarına sahip olabileceklerdir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı mezunlarımız çok farklı alanlar ve sektörlerde kariyerlerine devam edebilme fırsatlarına sahip olacaklardır. Kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen öğrencilerimiz en başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, birçok farklı bakanlık ve kamu kuruluşlarında, ilgili kuruluşların uluslararası ilişkiler ile ilgili birimlerinde, özel şirketler, kitle iletişim kuruluşları, bankalar, vb. birçok farklı sektörde, almış oldukları eğitim ve eğitimleri süresince üniversitemiz ve fakültemiz desteğiyle geliştirmiş oldukları bilgi ve tecrübe birikimleriyle, kariyer fırsatlarını değerlendirebileceklerdir.