Değerli Öğrencilerimiz;

Mazeret sınavına katılacak olan öğrencilerin durumu “Önlisans Lisans ve Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin” 28. Maddesinin 4. fıkrasına göre değerlendirilecektir.

  • Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen üç iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
  • Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara sınav haklarını öğretim üyesince belirlenecek bir tarihte kullanırlar.
  • Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.
  • Dönem sonu ve sürece bağlı derslerin sınavlarına katılamama durumunda mazeret kabul edilmez.

Mazeret Sınav Başvuru Formu için tıklayınız.