Üniversitelerde Akreditasyon Uygulamaları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU’nun Moderatörlüğünü yaptığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kurumsal Akreditasyon Sorumlusu aynı zamanda STAR Derneği Eğitmeni Öğr. Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU konuk olduğu programda, üniversitelerin nasıl bir akreditasyon sürecinden geçtiği tüm ayrıntıları ile ele alındı.

Üniversitelerdeki akreditasyon sürecinin ölçütleri; akademik ve idari yönler, eğitim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı ile ilgili ölçütlere değinildi. Yükseköğretimde kalite ve akreditasyon çalışmaları, kalite güvencesi, kurumsal değerlendirme süreçleri, öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi, program akreditasyonu gibi akreditasyonun faydaları ve zararları dinleyicilere aktarıldı.

Son olarak ajansların beklentileri ve kurumsal değişim yöntemlerinin önemine vurgu yapıldı.